نظارت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی

عنوان اصلی مقاله:

Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability

عنوان ترجمه شده مقاله:

نظارت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی: چهار الگوی اولیه و طرح های پیشنهادی برای یک رویکرد جدید جهت پایداری شرکت های بزرگ

 

قالب فایل ترجمه شده Word و در ۳۶ صفحه همراه با اصل مقاله لاتین به فارسی ترجمه و آماده شده است.
یادآوری: ضمنا جدول و نمودار داخل مقاله نیز ترجمه شده است.

ترجمه چکیده مقاله:

در این مقاله ما نوع جدیدی از مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) که به مدل های مختلف نظارت حقوقی در سطح شرکتی مربوط می شود را طراحی کرده ایم .با پرسیدن سوال هایی در مورد مسائل مربوط به سوابق مالکیت و کنترل امر نظارت شرکتی در گذشته و مطرح کردن آنها بر اساس منطق سازمانی، چارچوبی نوعی ساخته ایم که چهار الگوی اولیه در سطح شرکتی سیستم های نظارت حقوقی را شناسایی می کند . دو الگو از این چهار الگو انواع منطقی و شایع (ارزش سهام، ذینفعان جامعه) را نشان می دهند ، در حالی که دو الگوی دیگر سازمان های پیوندی (ارزش روشن سهام ، مالکیت کارمند) را نشان می دهند . با استفاده از این الگو ها، مفاهیم ساختارهای نظارتی مختلف برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و چالش هایی که در برخواهد داشت را تئوری سازی کرده ایم .
ما با تجزیه و تحلیل یک راه حل جدید برای بسیاری از این چالش ها بر اساس قابلیت پایداری شرکت های بزرگ نتیجه گیری کرده ایم و در انجام این کار، دستورالعمل های جدیدی برای تحقیقات مدیریت راهبردی منابع انسانی (SHRM) به منظور مقابله با چالش های اصلی پیش روی سازمان ها و مدیریت کارکنان ارائه کرده ایم.

 

سرفصل‌های مقاله:

۱- مقدمه
۲- نظارت شرکتی: مزایا و کنترل
۳- عناصر نظارت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۴- سطح جامعه ای: منطق سازمانی
۵- سطح عملکردی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۶- اتصال نظارت شرکتی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
……
:Abstract
In this paper we develop a new typology connecting strategic human resource management (SHRM) to different models of firm-level corporate governance. By asking questions concerning ownership and control issues in the corporate governance literature and drawing on institutional logics, we build a typological framework that identifies four firm-level archetypes of corporate governance systems. Two archetypes represent dominant logic types (shareholder value, communitarian stakeholder), while the other two represent hybrid organizations (enlightened shareholder value, employee-ownership). Using these archetypes, we theorize the implications of different governance structures for SHRM and the challenges they pose. We conclude by discussing a novel solution to many of these challenges based on the corporate sustainability literature, and, in so doing, provide new directions for SHRM research to tackle key challenges facing organizations and the management of people
ترجمه مقاله لاتین Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability همراه با اصل مقاله در ۳۶ صفحه توسط مترجمان حرفه ای آماده شده است. که به محض پرداخت موفق برای دانلود در اختیار شما قرار داده می‌شود.
۸,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …