مقیاس خواب آلودگی اپوورث

خواب یک فرآیند زیستی پویا و سازمان یافته است که بخش مهمی از زندگی محسوب می شود. کیفیت یا چگونگی خواب یا کیفیت تعامل اجتماعی مرتبط شناخته شده است(۱). زمانی که ملاکهای DSM-IV-TR و ICSD را با ملاکهایی که اختصاصا در تحقیقات بالینی مورد استفاده واقع می شود، ترکیب کنیم می توانیم بی خوابی را چنین تعریف کنیم(۲):

-ابراز نارضایتی از خواب

-مشکلاتی در به خواب رفتن یا دوام خواب، بدین معنی که مدت زمانی که فرد احتیاج دارد تا به خواب برود(بیدار ماندن در رختخواب یا نهفتگی خواب)بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد یا کارآمدی خواب پایین تر از ۸۵درصد باشد.

-در هفته بیش از ۳ شب در خواب مشکل داشته باشد.

-طول مدت زمان مشکل بی خوابی بیش از ۶ ماه باشد.

-فرد حداقل یکی از موارد زیر را که قابل استناد به بدخوابی باشد، در ارتباط با فعالیتهای روزمره خود نشان دهد:خستگی، اختلال در عملکرد یا اختلالات خلقی.

-این اختلال خواب(پیامدهای آن) اختلال معناداری در کارکرد اجتماعی یا شغلی فرد ایجاد کند یا سبب پریشانی قابل ملاحظه ای در او گردد.

از آنجایی که در مطالعات متفاوت اثر سوء بی خوابی بر شرایط سلامت عمومی(۳)، احساس رضایت از زندگی(۴)، اخلاق(۵) و کیفیت انجام وظایف و کار فرد(۶، ۷) نشان داده شده است و نیز با توجه به شیوع بالای اختلالات خواب در انواع بیماری ها، توجه بسیاری به سمت بررسی اختلالات خواب و بی خوابی، علل و عوامل مرتبط و درمان آن در طی ۱۰ سال گذشته معطوف شده است(۸) و طب خواب در طب نوین جایگاه ویژه ای یافته است، به گونه ای که در کشورهای پیشرفته کمتر بیمارستان و شهری را می توان یافت که به این مهم به طور جدی نپرداخته باشد(۹).

معرفی AnchorAnchorAnchorمقیاس خواب آلودگی اپوورت

این مقیاس توسط مری جونز در سال ۱۹۹۱ ساخته شده و یک پرسشنامه خودگزارشی است که فرد وقوع خواب آلودگی را در هر یک از آنها طبق یک مقیاس درجه بندی لیکرت از هرگز(صفر) تا زیاد(۳) درجه بندی می کند.

روش نمره گذاری مقیاس خواب آلودگی اپوورت به طور کامل همراه با تفسیر نمرات حاصل از اجرای ابزار در داخل فایل توضیح داده شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۸

مقاله همراه: ۱

تعریف مفهومی: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …