مقیاس رگه اضطراب و رگه افسردگی

Anchorمعرفی Anchorمقیاس رگه افسردگی کاستلو و کومری و مقیاس رگه اضطراب Anchorکاستلو و کومری

مقیاس رگه افسردگی کاستلو و کومری: از ۱۴ گویه تشکیل شده است و برای سنجش رگه افسردگی به کار می رود. گویه های روی مقیاس لیکرت از عمدتاً موافق تا عمدتاً مخالف پاسخ داده می شوند. برخی از گویه های این مقیاس عبارت است از: وقتی صبح از خواب بلند می شوم، احساس می کنم روز بدی خواهم داشت، من احساس می کنم در زندگی، بدبختی و ناامیدی بیش تر از رضایت و خشنودی است؛ آینده به قدری تیره و تار است که از خود می پرسم آیا باید به این زندگی ادامه دهم، و احساس می کنم زندگی چیز ملال آور و پرزحمتی است.

مقیاس رگه اضطراب کاستلو و کومری: از ۹ گویه تشکیل شده است و پاسخگو روی مقیاس لیکرت از عمدتا موافق تا عمدتا مخالف جواب می دهد. برخی از گویه های این مقیاس عبارت است از: هنگام بروز مشکلات، به جای اینکه برای حل کردن مشکل آرام فکر کنم، عصبی و ناراحت می شوم؛ وقتی مجبور به انتظار کشیدن باشم، عصبی میشوم و وقتی با شرایط و موقعیتهای غیرمنتظره و برانگیزنده روبرو می گردم، عصبی و کلافه می شوم. نمره بالاتر در این مقیاس به معنی میزان بیشتر صفت موردنظر است.

روش مقیاس رگه افسردگی کاستلو و کومری و مقیاس رگه اضطراب کاستلو و کومری در داخل فایل توضیح داده شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: مقیاس رگه افسردگی دارای ۱۴ سوال و رگه اضطراب دارای ۹ سوال است

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

مقاله بیس لاتین : دارد(scales for measuring depression and anxiety)

سوالات پرسشنامه به زبان اصلی: دارد

۶,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …