مقیاس های مدل فرایند و محتوای خانواده

Anchorخانواده اولین نهاد اجتماعی است که از آغاز پیدایش بشر وجود داشته و کانون تربیت فرزندان، حفظ سنتهای اجتماعی و روابط زندگی انسانهاست. اسنان موجودی اجتماعی است. وجود دو عنصر زن و مرد و زندگی مشترک آنها، از ابتدا در جوامع بشری بوده است(مصاحبی، ۱۳۸۱). پایه و اساس خانواده با ازدواج شکل می گیرد، اما مهمتر از ازدواج، سازگاری و رضایت زناشویی[۱] است(احمدی، آزادمرزآبادی و ملازمانی، ۱۳۸۴). رضایت زناشویی نشان دهنده استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالنده زوجها شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نبشاد، تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده، بلکه برای کل جامعه خواهد بود(ابراهیمی و جان بزرگی، ۱۳۸۷). رضایت زناشویی یکی از مولفه های زندگی بشر است و پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده که نشان دهنده اهمیت آن است(اسماعیل پور، خواجه و مهدوی، ۱۳۹۲؛ عباسی، دهقانی، مظاهری، اسنصاری نژاد، فدایی و همکاران، ۱۳۸۹؛ ویسی، ۱۳۸۸؛ چارانیا و اسکیس[۲]، ۲۰۰۷؛ بردبوری، فینچام و بیچ[۳]، ۲۰۰۰؛ پاتریک، سلز، گیردانو و تلرود[۴]، ۲۰۰۷). بر اساس تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سینها و ماکرجی[۵]، ۱۹۹۱). وینچ[۶](۱۹۷۴) معتقد است رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. همچنین الیس[۷](۱۹۸۹) بیان می کند رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذتی است که زن یا شوهر هنگامی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند، تجربه می کنند.

رضایت زناشویی به عنوان یک احساس و نگرش لذت بخش از زندگی مشترک همواره در طول زندگی ثابت نمی ماند و در چرخه زندگی و طول آن افت و خیزهایی دارد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- در خانواده ما مسائل مذهبی نقش تعیین کننده دارد.

۲- اعضای خانواده ما در تصمیم‌گیری‌هایشان مسائل مذهبی را در نظر می‌گیرند.

۳- در خانواده ما تنها به نیازها و درخواست‌های افراد  خاصی از خانواده توجه می‌شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

دستورالعمل اجرا: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد کلمات فایل(غیر از پرسشنامه): ۱۵۷۷ کلمه

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۴۳ + ۴۳ =۸۶ سوال

مولفه ها: دارد

نمره گذاری و تفسیر: دارد

توضیحات: این مجموعه حاوی هر دو فرم ویژه والدین و کودکان می باشد.

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱] – . marital satisfaction

[۲] – Charnia & Ickes

[۳] – Bradbury, Fincham & Beach

[۴] – Patrick, Sells, Giordano & Tollerud

[۵] – Sinha & Mukerjee

[۶] –  Winch

[۷] – Ellis

۸,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …