مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorهدف مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی این است که تحریفهای شناختی کلی را که هر کسی در روابطش با دیگران نشان می دهد، اندازه بگیرد. این پرسشنامه ابتدا توسط حماچی و بیوک اوزترک(۲۰۰۴) تهیه و تنظیم شده و شامل ۱۹ سوال با طیف لیکرت(کاملا مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم= ۴ و قویا موافقم=۵) است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۹

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …