مقیاس ترس از ارزیابی منفی دیگران

 لیری مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی را در سال ۱۹۸۳ به منظور Anchorسنجش اضطراب ناشی از ارزیابی اجتماعی و بر مبنای ترس از ارزیابی منفی (واتسون و فرند، ۱۹۶۹) ساخت….

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: سنجش اضطراب ناشی از ارزیابی اجتماعی

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: WORD

منبع: دارد

تعداد مقالات همراه : ۱

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …