مقیاس رابطه مراقب-کودک

برای ارزیابی رابطه تعاملی مراقب- کودک از مقیاس رابطه مراقب-کودک که بر روی مراقب اجرا می شود، استفاده شد. این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ ( به نقل از تایلر، ۲۰۰۶؛ مفری، ۱۳۹۰) ساخته شده و شامل ۳۳ ماده است که ادراک مراقب را در مورد رابطه خود با کودک می سنجد. این مقیاس دارای حوزه های نزدیکی، وابستگی، تعارض و رابطه مثبت کلی می باشد. سوالات ۳۰، ۲۹، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۸، ۶، ۵، ۱ عامل نزدیکی را می سنجند، سوالات ۲۲، ۲۰ ، ۱۸، ۱۵ ، ۱۱، ۹ عامل وابستگی   و سوالات ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۷، ۱۴، ۱۲، ۷، ۴، ۳، ۲ عامل تعارض را می سنجند.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه به این شرح می باشند:

۱-من با این کودک رابطه ای گرم و صمیمی دارم.

۲-به نظر می رسد من و این کودک همیشه در حال درگیری هستیم.

۳-اگر این کودک آشفته و نگران باشد با وجود من آرامش پیدا می کند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

مولفه ها: مشخص شده است.

نمره گذاری: دارد

قالب فایل: پی دی اف

تعداد سوالات: ۳۳

منبع: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …