مقیاس راهبردهای مقابله با استرس

مفهوم مقابله در سال ۱۹۶۶ توسط لازاروسAnchor[۱] معرفی شد و از آن پس شیوه مقابله افراد با مشکلاتشان مورد بررسی قرار گرفت و ابزراهایی برای اندازه گیری آن تهیه شدند. مقابله شامل ابعاد شناختی، رفتاری، عاطفی است و می تواند همراه با حل مشکل یا سازگاری با مشکل بدون ارائه ی راه حل انجام شود(سارافینوAnchor[۲]، ۱۳۸۶).

روشهای مقابله از جمله حل مساله، روشهایی برای مقابله با استرس و حل مشکلات زندگی می باشند و برای ارتقاء زندگی به مطلوب ترین سطح ممکن، افراد می توانند راه های مختلف مقابله با استرس را بیاموزند(هاوتون، کرک، سالکووس کیس، کلارکAnchor[۳]، ۱۳۸۵).

کنارآمدن و سازگاری موفقیت آمیز با محیط اجتماعی مستلزم مجموعه ای از مهارتهای حل مسائل بین شخصی است که نمی توان آنها را به وسیله ی آزمونهای رایج هوش یا ازمونها شخصیت اندازه گیری کرد. حل مساله بر یک فرایند رفتاری- شناختی دلالت دارد که پساخهای بالقوه موثر را برای یک موقعیت مشکل فراهم می آورد و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان پاسخهای متعدد افزایش می دهد. در واقع آموزش حل مساله را می توان فرایند کمک به فرد برای رشد یادگیری او در نتیجه افزایش احتمال مقابله موثر در طیف وسیعی از موقعیتها تعریف کرد(مالوف، تورستینسون، اسکاتلAnchor[۴]، ۲۰۰۷).

حل مساله نوعی از مقابله متمرکز بر مشکل و سازگار است و موجب خط مشی های هدفمندانه خاصی می شود که افراد به سویله آن مساله را تعریف کرده و راه حلهای مختلف را تولید نموده، تصمیم گیری کرده و یک راه حل را انجام می دهند.

مقابله دارای یک مفهوم معین نیست، بلکه اصطلاحی است که مفاهیم متفاوت را زیر پوشش خود قرار می دهد و می توان آن را با اصطلاح های متعددی مانند راهبردها، تدبیرها، پاسخ ها، شناخت ها یا رفتارها مشخص کرد(شوارتزAnchor[۵]، به نقل از دادستان و همکاران، ۱۳۸۷). مفهوم مقابله برای اولین بار در سال ۱۹۶۶، توسط لازاروس معرفی شد. او معتقد بود که استرس شامل ۳ مرحله است: مرحله اول، ارزیابی اولیه است که مشاهده یک خطر است. مرحله دوم، ارزیابی ثانویه است که جستجوی یک پاسخ در ذهن است و مرحله سوم، به کارگیری آن پاسخ یا به عبارتی مقابله مدنظر است(خدایاری فرد و پرند، ۱۳۸۶). بنابراین لازاروس مقابله را به منزله تلاشهای نشاختی و رفتاری فعال فرد می داند که برای اداره کردن خواسته های (درونی و بیرونی) طاقت فرسای فرد و یا خواسته هایی که فراتر از منابع فرد ارزیابی می شوند، به کار برده می شوند(لازاروس، به نقل از گنزالس و همکارانAnchor[۶]، ۲۰۰۱). به عبارت دیگر، پاسخهای مقابله ای کوششهایی هستند که فرد برای بازگرداندن تعادل یا حذف اغتشاش به کار می بندد و پیامد آن، حل مساله، تطبیق با مشکل یا فقدان دستیابی به یک راه حل است(فرایدنبرگ و لویس، به نقل از دادستان و همکاران، ۱۳۸۶).

از دیدگاه لازاروس که عمده ترین نظریه مقابله ای را عنوان کرده است، مقابله به جای اینکه صرفا مترادف با حل مساله در نظر گرفته شود، بر فرد، محیط و شیوه های تعامل آنها در موقعیتهای تهدید آمیز استوار است. همچنین وی بر نقش محوری شناخت بر پیامدهای هیجانی اشاره می کند و ادراک موقعیت را تابع شیوه ارزیابی فرد می داند و به متمایز کردن دو سبک مقابله ای می پردازد:سبک مسئله محورAnchor[۷] و هیجان محورAnchor[۸](لازاروس، ۱۹۶۶).

در مقابله مسئله محور، تمرکز فرد بر عنصر تنیدگی زاست و کوشش می کند تا با بررسی ابعاد و راهبردهای حل مسئله مانند کمک طلبی از دوستان و افراد متخصص رابطه تنیدگی زا بین خود و محیط را تغییر دهد. اما هدف مقابله هیجان محور، نظم دهی به حالت هیجانی ناشی از تنیدگی است و با اجتناب از عامل تنیدگی زا، رازیابی مجدد آن از زاویه شناختی و توجه به جنبه های مثبت خود و موقعیت، تحقق می یابد(کائسار و منیرAnchor[۹]، به نقل از دادستان و همکاران، ۱۳۸۶).

فرایدنبرگ و لویس بر این باورند که هر دو سبک مقابله ای مسئله محور و هیجان محور، سبکهای سازش یافته هستند و به فرایند سازش پذیری فرد با موقعیت تنیدگی زا کمک می کنند(فرایدنبرگ و لویس، ۱۹۹۳). افزون بر آن، سبک سومی نیز مطرح می شود که راهبردهای مقابله ای سازش نایافته را مشخص می کند. این سبک مقابله ای به معنای شکست فرد در مقابله با تنیدگی هاست، فعالیتهای روزمره را دچار اختلال می کندو کاربرد آن موجب وخیم تر شدن شرایط می شود(فرایدنبرگ، به نقل از دادستان و همکاران، ۱۳۸۶).

پرسشنامه ی راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس نحوه پاسخگویی افراد به حوادث استرس زا را می سنجد و شامل ۱۹ سوال بی/خیر است که سه نوع مقابله رفتاری فعال، شناختی فعال و اجتماعی را می سنجد. بیلینگز و موس در سال ۱۹۸۴ در بررسی رفتارهای مقابله ای گروهی از بیماران افسرده ایتم های پرسشنامه ی قبلی را به ۳۲ ماده افزایش دادند و به جای بلی/خیر از مقیاس لیکرت ۴ درجه ای استفاده نمودند. در این پرسشنامه ی جدید ۵ نوع راهبرد مقابله ای مشخص شد: ۵ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی، ۳ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مساله، ۱۱ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر هیجان، ۴ ماده مربوط به مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و ۹ ماده مربوط به مقابله ی متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکلات می باشد.

نمره گذاری ۴ درجه ای از صفر تا ۳ می باشد.

ملاحظات: فایل این پرسشنامه همراه با دو پروپوزال در مورد راهبردهای مقابله ای می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱-از تجربیات گذشته خود در موقعیتهای مشابه استفاده می کنم.

۲- در برخورد با مشکلات برای نیرو گرفتن یا هدایت خود دعا می خوانم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تاریخچه: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: ۸

تعداد سوالات:۳۱

نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

تعداد مقالات همراه: ۲


[۱] – Lazarus

[۲] – arafino

[۳] – Hawton, Creck, Salkovskis & Clark

[۴] – Malouff, Thorsteinsson & Schuttle

[۵] – Schwarzer

[۶] – Gonzales etal

[۷] – problem – focused

[۸] – emotional – focused

[۹] – Kausar & Munir

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …