مقیاس عزت نفس ژندا

مقیاس عزت نفس ژاندا با ۴۰ سوال عزت نفس افراد را می سنجد. نمونه ای از سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

احساس می کنم اگر مردم من را واقعا بشناسند ، دوستم نخواهند داشت .

احساس می کنم دیگران کارها را خیلی بهتر از من انجام می دهند

احساس می کنم فردی جذاب هستم .

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …