مقیاس عمل به باورهای دینی

AnchorAnchorAnchorAnchorیونگ دین را یکی از قدیمی ترین و عمومی ترین تظاهرات روح انسان دانست و از این رو، نمی توان دست کم اهمیت دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی و تاریخی نادیده گرفت(به نقل از کجباف و رئیس پور، ۱۳۸۷). عقاید و اعمال مذهبی در همه گروه های انسانی یافت می شود. به همین جهت وجود مذهب(در هر جامعه ای) یک امر طبیعی به نظر می رسد(بویر، ۲۰۰۳، به نقل از الیسون، ۲۰۰۹). بیشتر خانواده ها براساس باورهای مذهبی یا معنوی شان زندگی می کنند. به نظر پرگامنت(۱۹۹۷) مذهب راهی را برای اهمیت و معنی دادن به جهان پیرامون فراهم می سازد.

باورهای دینی نیز مثل ارزش ها، نگرش ها، سنت ها و هنجارها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. این انتقال به عنوان زنجیری، انسان ها و در نهایت جوامع را در تداومی به هم پیوسته نگه می دارد. برای این انتقال یا در عبارت پیاژه ای تفویض اجتماعی، بزرگسالان به عنوان انتقال دهنده عمل می نمایند. در این بین خانواده در مورد فرزندان نقش کلیدی ایفاء می کند.

مذهب و معنویت به عنوان عوامل مهمی که خیلی از افراد به آن ها به عنوان راهنمای زندگی و منبع حمایت نگاه می کنند مورد توجه قرار گرفته اند(هاک، ۲۰۰۸). برخی مذهب را به عنوان بیان خاص و عینی معنویت می دانند که تجارب قبلی از معنویت و تبلور آن در اشکال خاص را در برمی گیرد(آندرسون[۱] و ورثن[۲]، ۱۹۹۷). آلپورت معتقد است که افراد به شکل های مختلف از مذهب استفاده می برند. این شکل ها عمدتاً به دو نوع حقیقی و ظاهری تقسیم می شود. افرادی که جهت گیری حقیقی به مذهب شان دارند به احتمالاً سطح اضطراب، استرس، افسردگی پایین تری دارند. ولی اشخاصی که به صورت ظاهری مذهبی هستند و از مذهب به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند، سطح بالایی از اضطراب، نگرانی و گناه را تجربه می نمایند(هاملین گلور[۳]، ۲۰۰۹). اریکسون معتقد است که مذهب به عنوان مجموعه ای از آیین ها و کارکردها تأثیر زیادی بر رشد شخصیت موفق دارد. پارگمنت با بررسی نظریات مختلف معتقد است که مذهب می تواند موفقیت فرد را برای رسیدن به بالقوگی های والا پرورش دهد(پارگمنت[۴]، ۱۹۹۷). بیشتر خانواده ها طبق روشی که باورهای مذهبی یا معنوی شان می گویند زندگی می کنند. به نظر پرگمنت مذهبی راهی را برای اهمیت و معنی دادن به جهان پیرامون فراهم می سازد.

معرفی Anchorمقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو):

Anchorآزمون معبد دو در سال ۱۳۸۰ توسط گلزاری ساخته شد. فرم اولیه آن ۸۱ سؤالی بود که پس انجام تمامی مراحل آزمون سازی به ۶۵ سؤال تقلیل یافت. ۶۰سؤال این پرسشنامه پنج گزینه ای همیشه، بیشتر وقت ها، بعضی وقت ها، به ندرت، اصلاً (از صفر تا (۴ و۵ سؤال آن به شکل پنج گزینه ای با گزینه های خاص هر سؤال نمره گذاری شده استاین پرسشنامه در زمینه عمل به واجبات، دوری ازمحرمات، عمل به مستحبات، دوری از مکروهات، انجام فعالیت های مذهبی می باشد که به چگونگی تصمیم گیری و انتخاب های رایج بین مسلمانان در این خصوص می پردازد.در مطالعات انجام شده، روایی مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی برابر با ۸۶% به دست آمد.

روش نمره گذاری Anchorمقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو) داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات مقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو):

۱- نمازهای واجب خود را بجا می آورم.

۲– اگر بیمار نباشم در ماه رمضان تمام روزه های واجب خود را می گیرم.

مشخصات فایل مقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو):

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۶۵

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری  و کلید: دارد


[۱] – Anderson

[۲] – Worthen

[۳] – Hamlin

[۴] – Pargament

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …