نحوه انتخاب روش آماری مناسب در پژوهشها

Anchorنحوه انتخاب روش آماری مناسب در پژوهشها

در این مجموعه مروری بر انواع روشهای آماری انجام شده است و در مورد روش آماری مناسب با توجه به تعداد گروهها ، نوع داده ها ، نوع متعغیرها و … ارائه شده است. که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.

تعداد صفحات :۱۴ صفحه

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …