نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی

در این مجموعه نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی در مجلات علوم انسانی ذکر شده است. اگر چه هر مجله سبک و سیاق خاصی را برای تنظیم مقالات مد نظر دارد، اما با این وجود شباهتهای قابل توجهی بین آنها نیز هست که در این مجموعه تعدادی از این موارد گردآوری شده است. در این مجموعه به عنوان مثال ذکر شده است که در مقدمه مقاله چه باید نوشت ، در قسمت بیان مساله لازم است چه مطالبی ذکر شود، در چکیده چه باید قید نمود، و در قسمت اهمیت تحقیق باید چه مواردی را بیان نمود. ضمن اینکه ساختار عمومی مقالات پژوهشی را ذکر نموده است. باز هم لازم است تاکید شود ساختار مقالات پژوهشی به مجله پژوهشی بستگی دارد و در اینجا اساس و کلیات آن که عمومیت دارد قید شده است.

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …