پرسشنامه‌ نیاز به شناخت نسخه کوتاه

نیاز به شناخت به تمایل فرد برای درگیر شدن در فعالیتهای ادراکی(شناختی) و لذت بردن از این فعالیتها اشاره دارد. میزان انگیزه درونی افراد برای درگیر شدن در فعالیتهای ادراکی و لذت بردن از این نوع فعالیتها ببا یکدیگرمتفاوت است. افرادی که در سطوح بالایی از نیاز به شناخت قرار دارند از فکر کردن در مورد موضوعات و مسائل لذت می برند، اما افرادی که در سطوح پایینی از نیاز به شناخت هستند از فکر کردن لذت نمی برند و به عنوان یک کار سخت به آن می نگرند. نیاز به شناخت یک ویژگی درونی است که به انگیزه پردازش اطلاعات در افراد اشاره دارد و ارتباط چندانی با هوش افراد ندارد.  پژوهشهای گذتشه نشان می دهد درگیر شدن افراد در پردازش اطلاعات تا حد زیادی به انگیزه درونی آنها بستگی دارد. افرادی که نیاز به شناخت بالایی دارند فعالانه به جستجوی اطلاعات از منابع گوناگون می پردازند و به دقت آنها را پردازش می کنند. این افراد تا حد امکان تمام جزئیات مربوط به موضوعات را به دقت بررسی می کنند و کمتر تحت تاثیر تعصبات فردی و قضاوتهای قالبی قرار می گیرند. اما افرادی که نیاز به شناخت اندکی دارند بیشتر به دنبال سرنهای ساده می گردند، به قضاوتهای قالبی متوسل می شوند و اطلاعات موجود را به طور سطحی پردازش می کنند. افرادی که از نیاز به شناخت بالایی برخوردارند، دوست دارند به روشی متفاوت از دیگران به مسائل بنگرند و از فرصتهایی که برای بررسی موضوعات گوناگون به دست می آورند، لذت می برند. این افراد ایده های بیشتری نسبت به افرادی که نیاز به شناخت پایینی دارند، خلق و تلاش می کنند بین اطلاعاتی که کسب می کنند، ارتباط منطقی ایجاد کنند تا درک و شناخت عمیقتر و بهتری از مسائل و موضوعات مدنظر خود به دست آورند. این رویکرد هم سبب تقویت مهارتهای تفکر خلاقانه می شود و هم اینکه سبب افزایش دانش و مهارتهای تخصصی فرد می شود. بر عکس افرادی که نیاز به شناخت پایینی دارند از تعمق در مورد موضوعات خیلی زود خسته و ناامید می شوند و تلاش اندکی برای درک مسائل و موضوعات پیرامون خود می کنند. همانطور که قبلا به آن اشاره شد، داشتن دانش تخصصی، خلق ایده ها، درگیر شدن در موضوع، ایجاد ارتباط بین جنبه های گوناگون موضوع و توجه به موضوع با رویکردی متفاوت، لازمه خلاقیت فردی است.

Anchorتعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- من مسائل پیچیده را به مسائل ساده ترجیح می دهم.

۲- من خشنودی و رضایت را زمانی احساس می کنم که ساعتهای طولانی و پر کاری را برای فکر کردن صرف می کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: ندارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد سوالات:۱۸

نمره گذاری: دارد

توضیحات: این پرسشنامه توسط این سایت ترجمه شده است.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …