پرسشنامه آگاهی فراشناخت

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه آگاهی فراشناخت (MAI) شامل ۵۲ عبارت (۸ موولفه) خوداظهاری است که توسط اسکرا و دنیسون (۱۹۹۴) تهیه شده است.

این پرسشنامه شامل ۸ مولفه به شرح زیر است:

  • دانش اخباری (۸ عبارت)
  • دانش روش (۴ عبارت)
  • دانش موقعیتی (۵ عبارت)
  • برنامه ریزی (۷ عبارت)
  • مدیریت اطلاعات (۱۰ عبارت)
  • راهبردهای حذف اشتباه (۵ عبارت)
  • ارزشیابی (۶ عبارت)
  • نظارت ادراکی (۷ عبارت)

و به صورت مقیاس دو گزینه ای درست و نادرست (۱ و ۰ ) اجرا می شود.

مولفه های پرسشنامه فراشناخت در جدول آمده است.

مولفه ها

شماره سوال

تعداد سوالها

دانش شناختی

دانش اخباری

۸

دانش روشی

۴

دانش موقعیتی

۵

تنظیم شناختی

برنامه ریزی

۷

مدیریت اطلاعات

۱۰

راهبردهای حذف اشتباه

۵

ارزشیابی

۶

نظارت ادراکی

۷

مشخصات فایل پرسشنامه

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۵۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …