پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی

پرسشنامه ابراز وجود بر اساس آزمون  ابراز وجود ( ۱۹۷۵) تهیه شده است و دارای ۴۰ ماده اصلی می باشد که در برخی از مواد آن به دلیل عدم تطابق با فرهنگ ایرانی، تغییراتی در آن داده شده است و به ۲۲ سوال رسیده است. هر ماده آزمون یک موقعیتی را که مستلزم رفتار جرآت ورزی است نشان می دهد از آزمودنی خواسته می شود که برای پاسخ دادن به سوالات بر حسب یک مقیاس درجه بندی ۵ گزینه ای عمل نماید. این آزمون دارای چند رشته سوال است: الف) رد کردن تقاضا ب) بیان کردن محدودیت های شخصی ج) پیش قدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی و بیان احساسات مثبت ج) کنار آمدن و قبول انتقاد چ) قبول تفاوت داشتن با یکدیگر ح) ابراز وجود در موقعیتهایی که باید کمک کرد خ) پسخوراند منفی. این پرسشنامه بر خلاف سایر پرسشنامه های جرات ورزی برای افراد خاصی ساخته نشده است و سوالات آن محدوده وسیعی از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد.

دو نمونه از سوالات:

۱-رد کردن تقاضای دوستان هنگامی که بخواهند کتابی را از شما قرض کنند

۲-تعریف کردن از دوستان

۳-تقاضا و یا درخواستی ازدوست یاکسی دیگری داشتن

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

نوع فایل: Word

تعداد مقالات همراه: ۲

تعداد سوالات:۲۲

منبع: دارد

تعداد صفحات: ۴

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …