پرسشنامه ادراک مادر در مورد خوابیدن شیرخوار

AnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه در سال ۱۹۹۹ توسط جولین مورل با هدف ارزیابی ادراک مادر در مورد مشکلات خواب شیرخواران ساخته شد. شامل ۲۰ سوال در یک مقیاس ۶ درجه ای (شدیدا مخالفم، نسبتا مخالفم، کمی مخالفم، کمی موافقم، نسبتا موافقم و شدیدا موافقم) می باشد که به ترتیب از ۰ تا ۵ نمره گذاری می شود. سوالات …………………… به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نمرات حاصل از پرسشنامه ۶ نمره میانگین است که از ۵ خرده مقیاس محدود کردن درگیری، عصبانیت، تردید، تغذیه و ایمنی و یک مقیاس کلی به دست می آید. نمره بالاتر نشان دهنده تردید و نگرانی های منفی تر مادر است (مورل، ۱۹۹۹b).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

ابعاد و مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …