پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری

نام پرسشنامه :  Anchorارزیابی کیفیت خدمات شهرداری

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-اسناد و مدارک در شهرداری مرتب و منظم هستند.

۲-شهرداری خدمت را تا زمان وعده داده شده به ارباب رجوع ،به وی ارائه می کند.

۳-رفتار کارکنان شهرداری در ارباب رجوعان اطمینان خاطر ایجاد می کند.

Anchor فایل این پرسشنامه دارای مشخصات زیر می باشد:

 نوع فایل: Word

 تعداد سوال: ۲۲

 ابعاد: دارد

 منبع: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …