پرسشنامه اضطراب چندبعدی کودکان

این مقیاس که توسط مارچ و همکاران در سال۱۹۹۷ ساخته شد، یک ابزار خودگزارشی است که ۳۹ گویه دارد و برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروههای سنی ۸ تا ۱۹ سال استفاده می شود. هرگویه بر مبنای یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه)نمره گذاری می شود.این پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس می باشد:۱- اضطراب اجتماعی،۲-اضطراب جدایی،۳- اجتناب از آسیب،۴- نشانه های جسمانی.

مشخصات فایل پرسشنامه:

گروه هدف: ۸ تا ۱۹ سال

ابعاد و مولفه ها: دارد و مشخص شده است

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۳۹

تعداد مقالات همراه : ۱

مقاله اصلی: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …