پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب بک (Anchorبک، اپستین، براون و استیر، ۱۹۸۸) شامل ۲۱ پرسش است و هر پرسش چهار پاسخ دارد(۰-۳) که حالتی از افزایش شدت است. دامنه نمرات نیز از صفر تا ۶۳ می باشد. نقاط برش پیشنهاد شده برای این پرسشنامه نمره ۰-۷، برای اضطراب هیچ یا جزئی، …….

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۲۱

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …