پرسشنامه اطمینان موقعیتی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاز طریق پرسشنامه اطمینان موقعیتی که توسط آنیس و گراهام(۱۹۸۸) ساخته شده است و برای اندازه گیری خودکارآمدی شخصی در موقعیتهای مصرف مواد(شامل هشت خرده مقیاس، هیجانات مثبت، هیجانات منفی، تمایلات و وسوسه ها، موقعیتهای اجتماعی مثبت، تنشهای اجتماعی، مشکلات اجتماعی در کار، ناراحتی جسمی و آزمایش کنترل شخصی) استفاده خواهد شد.  مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …