پرسشنامه اعتبار برند(در حیطه بانکداری)

برند یک ابزار مهم ارتباطی در مجموعه مدیریت ارتباط مشتری(CRM) شرکت است، همانطور که پژوهش اردم و سوئیت(۱۹۹۸) نیز به آن اشاره می کند. آن جریان پژوهشی که بر مبنای اطلاعات نمونه اقتصادی ساخته می شود، در مورد محصول به کار رفته و پیشنهاد می کند که علائم تجاری به دو دلیل برای مصرف کنندگان با ارزشند:(۱) به این دلیل که آنها ریسک ادراک شده مصرف را کاهش می دهند و (۲) به این دلیل که آنها در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می کنند. مبنای این اظهرات این است که برند، یک علامت موثر بازار است که شرکت برای مورد توجه قرار دادن عدم تقارن اطلاعات بازار، آن را گسترش می دهد(به عبارت دیگر، مصرف کنندگان در مورد محصول یا خدمات یک شرکت، کمتر از خود شرکت اطلاع دارند، از این رو در شرایط نامساعدی قرار می گیرند که سرانجام منجر به تردید مصرف کننده در مورد محصول می شود(اسوینی و اسویت، ۲۰۰۸، ۱۸۰). اگر چه همین استدلال مستقیما در مورد خدمات قابل اجرا نیست، ولی با این وجود عدم تقارن های اطلاعاتی احتمالا در میان مصرف کنندگان خدمات نیز وجود دارد. اساسا مصرف کنندگان میزانی از تردید را در مورد (۱) وعده هایی که شرکت داده است و تمایل و توانایی برای عمل کردن به آنها و (۲) مزیت حفظ یک رابطه بلند مدت با تامین کننده خدمات برای مصرف کننده وارد می کنند.

این عدم تقارن، مشتری را در رابطه با شرکت در شرایط نامساعدی قرار می دهد. از این رو شرکت برای جبران تردید به وجود آمده، با نشان دادن تمایل خود برای عمل به وعده های خدماتی ای که به مشتری داده اند، دارای انگیزه می شود. علائم تجاری به مصرف کنندگان قدرت نفوذی بر شرکتها بخشیده و شرکتها را تشویق به اعمال رفتار مناسب می کنند، یعنی شرکتها را وادار می کنند به قولهایی که به مصرف کنندگان داده اند، عمل نمایند(ایبید، ۱۸-۱۸۱).

پرسشنامه اعتبار برند به همراه یک مقاله فارسی آماده شده است که به محض پرداخت موفق به ایمیل ارسال می گردد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …