پرسشنامه اعتماد سازمانی

 

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کامینگ و برومیلی(۱۹۹۶) ساخته شده است و دوازده گویه دارد که به سنجش میزان اعتماد کارکنان به سازمان و به رهبرشان می پردازد. در این پرسشنامه از مقیاس هفت گزینه ای لیکرت استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در تحقیقات اعتماد سازمانی بیشتر سیاهه اعتماد سازمانی است که توسط کامینگ و برومیلی (۱۹۹۶) ساخته شده است.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-من فکر می کنم مدیرم در مذاکرات صادق است.

۲-به نظرم مدیر من می کوشد تا در قبال تعهدات توافق شده در واحد سازمانی من پاسخگو باشد.

۳-به نظرم مدیر من دیگران را وسیله پیشرفت خود قرار می دهد

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۲

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …