پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

Anchorامروزه یکی از معضلات مهم زندگی در کنار فناوریهای ارتباطی نو، اعتیاد به استفاده از فناوریهای جدید یا وابستگی افراطی به آنهاست، بخصوص در زمینه اینترنت که روز به روز بر شمار افراد علاقه مند به استفاده از آن افزوده میشود. مطالعه جلالی، آقابابایی و باقری(۲۰۰۸) میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت را ۵/۷۸ درصد گزارش کرده است. پژوهشگران حوزه روانشناسی اینترنت[۱] همچون تالبوت(۱۹۹۸)، یونگ[۲](۱۹۹۸)، کندل[۳](۱۹۹۸)، دیویس، اسمیت، رودریگو و پالورز[۴](۱۹۹۹)، ناکس، استوردیونت، زوسمن[۵](۲۰۰۱)، اندرسون[۶](۲۰۰۱)، لان ها، لی پینگ و زاولان[۷](۲۰۱۰) همگی بر ماهیت اعتیاد آور اینترنت به خصوص در قشر دانشجو تاکید داشته اند.

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت[۸](۱۹۹۸) بر اساس ملاکهای DSM-IV-TR برای تشخیص اختلال کنترل تکانه و قماربازی بیمارگونه طراحی شده است(؟؟؟؟؟). یکی از معتبرترین آزمونها مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که کیمبرلی یانگ[۹] آن را تهیه کرد و شامل ۲۰ ماده چند گزینه ای ( به ندرت تا همیشه) است که به شیوه لیکرت طراحی شده است….

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات :۲۰

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری : دارد

قالب فایل:WORD

تعداد مقالات همراه: ۱


[۱] -Internet Psycholo

[۲] -Young

[۳] -Kandell

[۴] -Davis, Smith, Rodrigue & Pulvers

[۵] -Knox, Sturdivant & Zusman

[۶] -Anderson

[۷] -Lau-hua, Li-ping & Zhao-lan

[۸] -Internet Addiction Test (IAT)

[۹] -Kimberly Young

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …