پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه ابتدا در سال ۱۹۶۱ از سوی بک معرفی شد، در سال ۱۹۷۱ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ منتشر گردید. این آزمون در مجموع ۲۱ ماده مرتبط با نشانه های مختلف تشکیل می شود و از آزمودنی خواسته می شود، شدت نشانه ها را بر اساس مقیاسی از ۰ تا ۳۰ درجه بندی کند. آزمون از نوع خودسنجی بوده و برای تکمیل آن بین ۵ تا ۱۰ دقیقه زمان لازم است. برای درک ماده، داشتن توانایی خواندن در سطح ۵ تا ۶ کلاس کافی است. دامنه نمرات بین حداقل ۰ تا حداکثر ۶۳ قرار می گیرد. به طور معمول نمره افراد افسرده از نظر بالینی و افراد ناسازگار غیربیمار در دامنه ……………………………….

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۲۱

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …