پرسشنامه افسردگی کودکان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین مقیاس در سال ۱۹۷۹ توسط میربام تیشر روانشناس بالینی و لنگ موشه روانپزشک از ویکتوریای استرالیا تهیه و انتشار یافت و در سال ۱۹۸۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس در مطالعات بسیار زیادی برای سنجش علائم افسردگی کودکان و نوجوانان به کار رفته و به زبانهای مختلف از جمله اسپانیولی، ایتالیایی، آلمانی، ژاپنی و فارسی ترجمه شده است و در سال ۱۳۶۹ توسط گلزاری به زبان فارسی ترجمه و بر روی گروهی از دانش آموزان دوره های ابتدایی(کلاس پنجم)، راهنمایی و دبیرستان اجرا گردیده است. مقیاس افسردگی کودکان برای کودکان ۹ تا ۱۶ ساله که توانایی فهم مواد مقیاس را داشته باشند قابل استفاده است و به صورتهای انفراد، گروهی قابل اجراست. این مقیاس دارای ۴۸ ماده منفی و ۱۸ ماده مثبت است که مقیاسهای مستقل را تشکیل می دهند و جداگانه نمره گذاری می شوند. مقیاس منفی شامل پنج مقیاس فرعی و مقیاس مثبت شمامل یک مقیاس فرعی است. علاوه برا ایین برای هر یک از دو مقیاس اصلی یک مقیاس فرعی متفرقه در نظر گرفته شده است.

مقیاسهای فرعی شامل موارد زیر هستند:

  1. پاسخ عاطفی[۱]:
  2. مشکلات اجتماعی[۲]:
  3. عزت نفس[۳]:
  4. اشتغال ذهنی با بیماری خود و مرگ[۴]:
  5. “احساس گناه[۵]:
  6. افسردگی متفرقه[۶]:
  7. لذت و خوشی[۷]:
  8. لذت و خوش متفرقه

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد


[۱] -AR

[۲] -SP

[۳] -SE

[۴] -SD

[۵] -GL

[۶] -MD

[۷] -PE

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …