پرسشنامه افسردگی

در این پرسشنامه ۲۱ گروه سوال وجود دارد و هر سوال بیان کننده ی حالتی در فرد است . شما باید سوال های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند .

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …