پرسشنامه الگوی ارتباطی زناشویی

Anchorازدواج تقریبا در تمامی جوامع، رسمی مهم تلقی میشود(مداتیل و بنشف، ۲۰۰۸). برای یک ازدواج رضایت بخش زن و شوهر نیازمند برقراری ارتباطی موثر و کارآمد هستند(کاراهان، ۲۰۰۷). ارتباط یک متغیر اساسی در درک عملکرد زناشویی است و شامل فرآیندی است که در آن زن و شوهر به صورت کلامی و غیرکلامی در قالب گوش دادن، مکث، حالت چهره و ژستهای مختلف به تبادل افکار و احساساتشان می پردازند(رسولی، ۱۳۸۰). همانطور که بسیاری از پزوهشها نشان داده اند که ارتباط زناشویی پیش بینی کننده قوی در مورد کیفیت زناشویی است(گاتمن، ۱۹۹۹؛ مارکمن، ۱۹۸۹؛ اسکاپ، ۱۹۸۶؛ به نقل از عبادت پور، ۱۳۷۹). علاوه بر آن هم درمانگران و هم زوج ها، عقیده دارند که مشکلات ارتباطی شایعترین و مخربترین مشکلات در ازدواجهای شکتس خورده است(نظری، ۱۳۸۶؛ هالفورد، ۲۰۰۱؛ ترجمه تبریزی و همکاران، ۱۳۸۷؛ روبرتز، ۲۰۰۰؛ سوزان و همکاران، ۲۰۰۶). الگوهای ارتباطی نامطلوب موجب می شود که مسائل مهم رابطه، حل نشده باقی مانده و منابع تعارض تکراری شوند(هالفورد، ۲۰۰۱؛ ترجمه تبریزی و همکاران، ۱۳۸۷).

درک مشترک از الگوهای ارتباطی بین زوجها در واقع همان روشن سازی تعاملات زناشویی مثبت است که زوجها  را در مسیر دریافت و رشد مهارتهای ارتباطی یاری می کند. مهارتهای ارتباطی در واقع رفتارهایی را شامل می شود که نگهدارنده ی ازدواج و پیوند زناشویی هستند. پژوهشها نشان داده اند که فراگیری مهارتهای ارتباطی باعث ایجاد درک متقابل، برابری و مساوات در روابط، ابراز عشق، صمیمیت، حل منطقی تعارضات و تنشهای موجود در تعاملات، تعهد و اطمینان نسبت به هم، همکاری، ارزش قائل شدن برای یکدیگر، داشتن انتظارات واقعی و انعطاف پذیری زوج ها می شود(روبرتز، ۲۰۰۰). زوج ها برای بهبود روابط و الگوهای ارتباطشان نیازمند کمک متخصصان هستند.

پرسشنامه الگوی ارتباطی[۱](AnchorCPQ) که یک ابزار خودسنجی نسبتا جدید برای برآورد ارتباط زناشویی است، در سال ۱۹۸۴ توسط کریستنسن و سالاوی در دانشگاه کالیفرنیای ساخته شد و توسط عبادت پور(۱۳۷۹) در ایران ترجمه و هنجاریابی شد . این پرسشنامه از ۳۵ سوال تشکیل شده است و رفتار زوج ها را در طی سه مرحله تعارض زناشویی برآورد می کند. این مراحل عبارتند از: الف) هنگامی که مشکلی در روابط زوجها بوجود می آید، ب) مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحی می شود، ج) بعد از بحص راجع به مشکل ارتباطی زوج ها هر رفتار را بر روی یک مقیاس ۹ درجه ای لیکرت که از ۱ (اصلا امکان ندارد) تا ۹(خیلی امکان دارد) تنظیم شده ، درجه بندی می کند. این پرسشنامه از سه خرده مقیاس تشکیل شده است:الف)ارتباط سازنده متقابل، ب) ارتباط اجتناب متقابل، ج) ارتباط کناره گیر/توقع. این سه خرده مقیاس توسط کیستنسن و شنک(۱۹۹۱) تهیه شده است.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱-من و همسرم از بحث درباهر مشکل دوری می کنیم.
۲-من و همسرم یکدیگر را مورد سرزنش، اتهام و انتقام قرار می دهیم.
۳-همسرم به من فحش و ناسزا می دهد و به شخصیت من توهین می کند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۳۵

تعداد مقالات همراه : ۱

مقاله اصلی فارسی: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)


[۱] -communication Pattern Questionnaire

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …