پرسشنامه امید اشنایدر

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین مقیاس ۱۲ سوالی توسط اشنایدر(۱۹۹۱، به نقل از اشنایدر و پترسون، ۲۰۰۰) برای سنین ۱۵ سال به بالا طراحی شده و شامل Anchorدو خرده مقیاس گذرگاه و انگیزش می باشد و مدت زمان کوتاهی (۲ تا ۵ دقیقه) برای پاسخ دادن به آن کفایت می کند. برای پاسخ دادن به هر سوال، پیوستاری از ۱(کاملا غلط) تا ۴(کاملا درست) در نظر گرفته شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۱۲

روایی و پایایی:  دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تعداد مؤلفه ها: ۲ (گذرگاه و انگیزش)

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …