پرسشنامه امید به زندگی میلر

مشخصات پرسشنامه امید به زندگی میلر

این پرسش نامه شامل ۴۸ گویه است که یک طیف پنج گزینه ای از پاسخ ها را شامل می شود ( کاملا مخالف«۱» ، نسبتا مخالف«۲»، نظری ندارم«۳»، نسبتا موافق«۴»، کاملا موافق«۵») هر فرد با گزینش جمله ای که در رابطه با او صدق می کند امتیاز کسب می کند. ارزش‌های نمره ای هر نمره از ۱ تا ۵ تغییر می کند. در آزمون میلر دامنه امتیازات کسب شده از ۴۸ تا ۲۴۰ متغیر می باشد و چننچه فردی امتیاز ۴۸ را کسب کند کاملا درمانده تلقی می شود و نمره ۲۴۰ حداکثر امیدواری را نشان می دهد.۱۴ جمله از پرسشنامه میلر از ماده های منفی تشکیل شده که این شماره ها عبارتند از :۱۱-۱۶-۱۸-۲۵-۲۷-۲۸-۳۱-۳۳-۳۴-۳۸-۳۹-۴۷-۴۸، که در ارزشیابی و نمره گذاری ، این شماره ها برعکس نمره گذاری شدند.

تعدادی از سوالات پرسشنامه امید به زندگی میلر:

احساس می کنم مشکلات زندگی را به راحتی پشت سر خواهم گذاشت.

من احساس می کنم می توانم به هدفهایی که برای خودم تعییت کرده ام برسم.

فعالیت هایی که سابقا برایم لذت بخش بوده اند دیگر لذت بخش نیستند.

پرسشنامه امید به زندگی میلر

مشخصات فایل پرسشنامه امید به زندگی میلر:

قالب فایل: word

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد گویه ها: ۴۸

روایی پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

مقیاس/ طیف: ۵ درجه ای طیف لیکرت

منبع: دارد

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …