پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام ویژه دختران

پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام ویژه دختران در ابتدا دارای ۱۰۸ سوال بود که بر اساس انجام تحلیل عاملی تجویزی و ضعف بار عاملی، گویه های(کمتر از ۳۰/۰)، یعنی گویه های شماره ۴۴، ۶۸، ۸۵ و ۹۳ از معیار اولیه ی دین داری و ایمان، گویه های شماره ۱، ۱۱، ۳۱، ۳۷، ۴۲، ۵۹، ۶۴، ۷۸، ۸۶ و ۸۹ از معیار اولیه ویژگی های اخلاقی و روان شناختی، گویه های شماره ۴، ۲۴، ۳۸، ۷۰، ۷۷ و ۱۰۵ از معیار صلاحیت خانوادگی ، گویه های شماره ۸۳، ۸۸ و ۱۰۳ از معیار ویژگی های جسمی و گویه های شماره ۲۱ و ۴۳ از معیار خصوصیات اقتصادی حذف گردید و با این حساب تعداد گویه های ازمون دختران در نهایت به ۸۳ گویه رسید.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …