پرسشنامه انتظار از ازدواج

برای بررسی انتظارات آزمودنی ها  از ازدواج، از مقیاس انتظار از ازدواج (MES) استفاده می شود. مقیاس انتظار از ازدواج که توسط جونز و نلسون در سال ۱۹۹۶ ساخته شد یک ابزار چند بعدی و دارای سه عامل مجزا و مرتبط انتظارات بدبینانه، واقع گرایانه و ایده آلگرایانه می باشد که انتظارات افراد نسبت به ازدواج را اندازه گیری می کند. این پرسشنامه حاوی ۴۰ گزاره است. پاسخ دهندگان از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت از ۱ کاملا مخالفم تا  ۵ کاملا موافقم استفاده می کنند.  به طور کلی نمرات پایینتر نشان دهنده انتظارات بدبینانه از ازدواج  و نمرات بالاتر نشان دهنده انتظار ایده آل گرایانه از ازدواج است.. نمراتی که در حد وسط هستند  انتظارات واقع گرایانه را نشان می دهند. …..

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف: بررسی انتظارات آزمودنی ها  از ازدواج

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۴۰

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

تفسیر: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …