پرسشنامه انزجار

مقیاس انزجار (Anchorاولاتونجی، ویلیامز[۱] و همکاران، ۲۰۰۷) شامل سه خرده مقیاس انزجار هسته ای[۲]، انزجار یادآوری کننده حیوانات[۳] و انزجار مرتبط با آلودگی[۴] است. انزجار هسته ای به معنی حس نفرت انگیزی است و احساس تهدید بیماری است، خرده مقیاس دوم نفرت از محرکهایی را نشان می دهد که منشاء حیوانی انسانها را به یاد می آورند و انزجار مرتبط با آلودگی، واکنشهای انزجاری  بر پایه تهدید ادراک شده نسبت به سرایت و انتقال میکروب را می سنجد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۲۵

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] – Olatunji, Williams & et al.

[۲] -Core Disgust

[۳] -Animal Reminder Disgust

[۴] -Contamination-Based Disgust

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …