پرسشنامه اهداف شخصی

Anchorاین پرسشنامه فرم خلاصه شده پرسشنامه ساختار انگیزشی(MSQ) است. PCI در ساختار و مفهوم بسیار شبیه MSQ است. هدف MSQ Anchorمشخص کردن اهداف جاری آزمودنیها و شیوه های که آنها تلاش می کنند به اهدافشان دست یابند یا دغدغه هایشان را حل کنند، می باشد. در PCI بر خلاف MSQ از آزمودنی ها خواسته نمی شود که محتوای اهدافشان را توصیف کنند بلکه تنها از افراد خواسته می شود تا درباره مهمترین اهدافشان در هر یک از حیطه های زندگی فکر کنند و مهمترین اهداف زندگی خود را فهرست کنند. ده حیطه مختلف پرسشنامه عبارتند از: ۱-خانه داری ۲-مسائل مالی، اقتصادی و شغلی۳-روابط با خانواده، همسر و بستگان، ۴-اوقات فراغت و سرگرمی، ۵- عشق، محبت و صمیمیت و مسائل جنسی؛ ۶-سلامت و مسائل بهداشتی و پزشکی؛ ۷- تغییرات شخصی؛ ۸-مسائل آموزشی و تحصیلی؛۹-مسائل مذهبی و معنوی؛ ۱۰-مصرف سیگار و سایر موارد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: مشخص کردن اهداف جاری آزمودنیها و شیوه های که آنها تلاش می کنند به اهدافشان دست یابند یا دغدغه هایشان را حل کنند.

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۱

روایی و پایایی: دارد

مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …