پرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسرگزینی

این پرسشنامه توسطAnchor رفاهی، ثنایی و شریفی(۱۳۸۷) تهیه گردیده است و هدف آن شناسایی ملاکهای همسرگزینی و اولویت بخشی آنها در انتخاب همسر است. عبارات پرسشنامه دو دسته ملاک را در همسرگزینی مورد بررسی قرار می دهد. منظور از ملاکهای محتوایی خصوصیاتی است که فرد به همراه دارد، مانند ویژگیهای روانشناختی فردی، خانوادگی و ملاکهای فرآیندی انتخاب همسر را می سنجد. منظور از ملاکهای فرآیندی، مجموعه کنشهایی است که موجب سازماندهی سیستم خانواده می شوند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۲۲

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

ابعاد و مؤلفه ها: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …