پرسشنامه اچیو

پرسشنامه عملکرد سازمانی  

پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  دارای  ۴۲بوده  و هفت مولفه ی توانایی (گویه های ۱-۲-۳-۲۰)، وضوح (گویه های ۴-۵-۶-۷-۸-۳۸-۳۹)، کمک (گویه های ۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵)، مشوق (گویه های ۱۶-۱۸-۱۹-۲۱-۲۲-۲۵)، ارزیابی (گویه های ۲۳-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷)، اعتبار (گویه های ۱۷-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹)، و محیط (گویه های ۱۰-۱۴-۴۰-۴۱-۴۲) را مورد سنجش قرار می دهد.

مولفه های پرسشنامه

بعد

شماره سوال

توانایی

۱-۲-۳-۲۰

وضوح

۴-۵-۶-۷-۸-۳۸-۳۹

کمک

داخل فایل

مشوق

داخل فایل

ارزیابی

داخل فایل

اعتبار

داخل فایل

محیط

داخل فایل

پایایی و روایی: دارد

ابعاد (مولفه): دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

 مقاله اصلی پرسشنامه : دارد

تعداد مقالات همراه پرسشنامه: ۴۰(۳۵ لاتین و ۵ فارسی)

 مقاله بیس لاتین : دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد(  پرسشنامه لایتن ۲۸ سوالی است)

تفسیر و توضیحات: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …