پرسشنامه بالندگی سازمانی

پرسشنامه بالندگی سازمانی

با آنکه بالندگی سازمانی پدیده ای به نسبت تازه در قلمرو مدیریت به شمار می‌آید و هنوز دستورهای آن، به گونه ای در خور، صورت بندی و استوار نشده، ولی در چهار دهه کنونی از گسترش بسیار شایانی برخوردار بوده است.

هم اکنون، موضوع بالندگی سازمانی در شمار درس های مهم و بنیادی دوره های آموزشی بسیاری از دانشکده های دانش‌های رفتاری بویژه مدیریت در سراسر جهان است (Tusi,2001).

بالندگی سازمانی در حقیقت بازشناسی ارزش انسان در کوشش‌های بزگ سازمانی است. بالندگی سازمان یعنی فراهم آوردن موجبات رشد و بالنده شدن سازمان‌ها از راه پرورش مردمانی که در سازمان به عنوان گرانبهاترین سرمایه به کار می پردازند (Ibid).

آرگریس تجدیدنظر سازمانی را در تعریف توسعه (بهبود) سازمانی خود چنین خلاصه می‌کند:

” در قلب توسعه (بهبود) سازمانی توجه به تعیین اولویت‌ها، انرژی بخشی، دقت عمل، فعالیت و تغییر (نوسازی)سازمان از راه استفاده از فناوری و منابع انسانی قرار دارد.”

به همین ترتیب، گاردنر نیز در اثر خود به نام “خودتجدیدنظری سازمان” به اجتناب از فساد سازمانی و بیهودگی و استفاده از اولویت‌ها و نوآوری ها و بیشتر از همه انعطاف پذیری و تطبیق دادن خود با شرایط جدید، ایجاد شرایطی که موجب برانگیختن انگیزه پیشرفت و ارضاء کارکنان شود، توصیه می‌کند؛ به گونه ای که نتایج به دست آمده کاملا در خط اهداف مورد نظر پیش‌بینی شده برای ایجاد تغییرات در سازمان باشد (فرنچ، ۲۰۰۵).

Anchorپرسشنامه بالندگی سازمانی توسط اسپایدز (۲۰۰۷) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال در ۶ مولفه می باشد.

هدف اصلی پرسشنامه بالندگی سازمانی سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان است.

پرسشنامه بالندگی سازمانی. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنامه بر روی تصویر درج شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه بالندگی سازمانی عبارتند از:

۱- در این سازمان، کارها طوری طراحی شده اند که به افراد امکان و اجازه کسب تجربه را می دهند.

۲- این سازمان طوری طراحی شده است که تغییرات را ممکن سازد.

۳- این سازمان طوری طراحی شده است که ناب ، ساده و انعطاف پذیر باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه بالندگی سازمانی:

قالب فایل: word

نویسنده: اسپایدرز

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

منبع:

مقیاس/ طیف: ۵ درجه ای لیکرت

مولفه:

نام مولفه ها:دارای۶مولفه بازبودن و شفافیت سازمان ؛ اعتماد به همدیگر ؛ شمول و درگیری با همدیگر؛ ساختار سازمانی با لایه کم و … می باشد. مولفه های پرسشنامه تفکیک نشده اند.

تعریف مفهومی:

تفسیر:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …