پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی اپشتاین و آیدلسون

پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی ۶۰ سوالی برای اولین بار توسط اپستین و ایدلسون(۱۹۸۲) ساخته شد. بعد از پاره ای تغییرات، سازندگان این مقیاس با حذف پاره ای از سوالات، نسخه ۴۰ سوالی آن را در سال ۱۹۹۰ تدوین کردند. در این مطالعه، پرسشنامه ۴۰ سوالی مورد استفاده قرار گرفته است که پنج باور ارتباطی ناکارآمد(سه مفروضه و دو استاندارد) را می سنجد. تخریب کنندگی مخالفت یا عدم توافق برای یک رابطه تخریب گر است(مفروضه)، توقع ذهن خوانی یا همسران باید بتوانند ذهن یا احساسات همدیگر را بدون بیان شفاهی بخوانند(استاندارد)، باور به تغییرناپذیری همسر یا همسرم نمی تواند خودش و رابطه مان را تغییر دهد(مفروضه)، کمال گرایی جنسی(استاندارد)، باور به تفاوتهای جنسیتی یا مردان و زنان، شخصیتها و نیازهای ارتباطی متفاوتی دارند(مفروضه). هر سوال در مقیاس ۶ درجه ای لیکرت شامل کاملا غلط تا کاملا نادرست نمره گذاری می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تفسیر: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …