پرسشنامه باورهای غیر منطقی

پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز

مولفه های پرسشنامه عبارتند از:نیاز به تایید دیگران ، انتظار بالا از خود ، تمایل به سرزنش ، واکنش نسبت به ناکامی ،  بی مسولیتی هیجانی  ٫نگرانی زیاد توام با اضطراب ٫ اجتناب از مشکل ٫ وابستگی ، درماندگی نسبت به تغییر  ٫کمال گرایی

 این پرسشنامه دارای ۱۰۰ سوال است.

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …