پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

Anchorدر این پژوهش برای سنجش باورهای معرفت شناختی مدیران از Anchorپرسشنامه شومر[۱](۱۹۹۳) استفاده شده است. پرسشنامه شومر[۲](۱۹۹۳) ابتدا در سال ۱۹۹۰ به منظور بررسی باورهای معرفت شناختی دانشجویان دانشگاه تنظیم شد و در سال ۱۹۹۲ پس از تجدیدنظر برای سنجش باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دبیرستان مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه بعد از ترجمه و اعمال تغییرات جزئی روی مدیران آموزشی اجرا شده است. پرسشنامه مذکور دارای ۶۳ سؤال است که ۴ باور کلی افراد را در زمینه ماهیت علم و یادگیری که شامل ۱۲ زیر مجموعه می باشد، می سنجد. این پرسشنامه به گونه ای طراحی شده که نیمی از سؤالات نشان دهنده باورهای خام (ساده) و نیم دیگر نشان دهنده باورهای پیچیده (مترقی) است.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. شما می توانید به محض شنیدن هر پیامی آن را بفهمید.
  2. تنها چیزی که قطعی است، عدم قطعیت است.
  3. برای موفقیت در اداره مدرسه بهترین کار این است که سوالات زیادی نپرسم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

مولفه ها: دارد

تعداد مولفه ها:۵

روش نمره گذاری: دارد

تعداد سؤالات: ۶۳

منبع : دارد


[۱] – Schoomer

[۲] – Schoomer

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …