پرسشنامه باور به دنیای عادل عمومی

Anchorپرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران از ساتون و داگلاس(۲۵ ) گرفته شده و برای اولین بار در ایران توسط گلپرور و عریضی(۳۶) ترجمه و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت می باشد. به این ترتیب که به گزینه های کاملا موافقم، موافقم، تا اندازه ای موافقم، نظری ندارم، تا اندازه ای مخالفم، مخالفم و کاملا مخالفم به ترتیب نمره های ۱-۷ تعلق می گیرد.

ابعاد این پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای خود، باورهای دنیای عادلانه برای دیگران، باورهای دنیای عادلانه عمومی و باورهای دنیای ناعادلانه می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱-وضیتی که من در دنیا دارم، کاملا منصفانه است.

۲-من آن چیزی را از دنیا به دست می آورم که شایستگی آن را دارم.

۳-دیگران در زندگی با من منصفانه رفتار می کنند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است

قالب فایل: Word

منبع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تعداد سوالات: ۱۶ و ۲۷

تعداد مقالات همراه : ۱

مقاله اصلی فارسی: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …