پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

با ظهور جنبش فکری روان شناسی مثبت نگر و پس از ورود سازه هایی با صبغه معنایی مثبت در حوزه های مختلف روان شناسی، به موازات انتخاب مفاهیمی مانند مشغولیت حرفه ای[۱]-به مثابه حالت ذهنی مثبت و رضایت بخش که در بردارنده انرژیِ یا شور[۲]، احساس تعهد[۳] و شیفتگی یا دلبستگی[۴] است. د قلمرو روان شناسی شناسی سلامت حرفه ای، در محدوده مطالعاتی روان شناسی سلامت تحصیلی، مفهوم مشغولیت تحصیلی در کانون توجه گروهی از محققان قرار گرفت(اسپافیلی و همکاران، ۲۰۰۲ الف). مشغولیت تحصیلی بر سطوح بالای انرژی و انعطاف پذیری ذهنی هنگام مطالعه(انرژی یا شور)، احساس معنا، اشتیاق و برانگیختگی ناشی از مطالعه(احساس تعهد) و تمرکز کامل و جذب شدگی شادی آفرین در خلال مطالعه(شیفتگی) دلالت دارد(اسچافیلی و همکاران، ۲۰۰۲ب). نتایج مطالعات اسچافیلی، مارتینز، مارکوئیس-پینتو، سالانووا و باکر(۲۰۰۲ ب) و اسچافیلی و باکر(۲۰۰۴) تاکید کردند که فرسودگی عامل فرساینده یا تعهد است.

شواهد تجربی نشان می دهد که در موقعیتهای پیشرفت، انتخاب اهداف با الگوهای متفاوتی از نشانگرهای مثبت و منفی بهزیستی افراد رابطه دارد(دانیل و همکاران، ۲۰۰۸؛ کاپلان و مایر، ۱۹۹۹؛ لیننبرگ، ۲۰۰۶؛ پکران، الیوت و مایر، ۲۰۰۶؛ رویسر، استروبل و کوییس، ۲۰۰۲؛ تامینن-سانی، سالملا-آرو و نیمیویرتا، ۲۰۰۸؛ سیدریدیس، ۲۰۰۵؛ تامینن-سانی، ۲۰۱۱؛ نیمیویرتا، ۲۰۰۲، الف و ب). دیوک(۱۹۸۶) و بوکائرتس(۱۹۹۳) دریافتند فراگیرانی که از اهداف پیشرفت عملکردی استفاده می کنند، هنگام مواجهه با موقعیتهای ناکام کننده، رفتارهای منفعلانه بیشتری نشان می دهند. آنها تاکید کردند که این فراگیران بیشتر به کمک رفتارهایی مانند  ارزشیابی های منفی و اجتناب از انجام تکالیف مشخص می شوند. در مقابل فراگیران تسلطی با مشارکت در فعالیتهای تحصیلی و انتخاب جهت گیری های خوش بینانه تعریف می شوند.

بر اساس شواهد تجربی و نظری موجود در قلمرو مطالعات انگیزش پیشرفت تحصیلی، تاکید بر نقش تفسیری هیجانات پیشرفت در مطالعه پیامدهای انتخاب جهت گیریهای هدفی مختلف اهمیت قابل توجهی دارد. به بیان دیگر، آزمون تجربی نقش تبیینی هیجانات پیشرفت در پیش بینی میزان بهزیستی تحصیلی فراگیران بر اساس جهت گیریهای هدف پیشرفت اهمیت فراوانی دارد.

مقیاس بهزیستی تحصیلی توسط پیترینن در سال ۲۰۱۴ ساخته شد. پرسشنامه بهزیستی تحصیلی دارای ۱۱ سوال است. که در طیف مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) تنظیم شده است. نمره حاصل از مقیاس بهزیستی تحصیلی بین ۱۱ تا ۵۵ است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه بهزیستی تحصیلی عبارتند از:

۱-رفتن به دانشگاه ضروری به نظر نمی­رسد.

۲-اغلب، در دانشگاه، در مورد چیزهای ناخوشایند خانه احساس نگرانی می­کنم.


[۱] ­- work engagement

[۲] – vigor

[۳] – dedication

[۴] – absorption

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 7 =