پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی) پولوتزین و الیسون

پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی) پولوتزین و الیسون

پرسشنامه ۲۰ سوالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲ )که ۱۰ سوال آن سلامت مذهبی و ۱۰ سوال دیگر سلامت وجودی فرد را می‌سنجد. نمره سلامت معنوی جمع این دو زیر گروه است که دامنه آن بین ۱۲۰-۲۰ می‌باشد. پاسخ این سوالات به صورت لیکرت ۶ گزینه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم دسته‌بندی شده است. در سوالات ۴،۳ ،۷ ،۸ ،۱۰ ،۱۱ ،۱۴ ،۱۵ ،۱۷ ، ۱۹ ،۲۰ کاملاً مخالفم نمره ۱ و سوالات ۱ ،۲ ،۵ ،۶ ،۹ ،۱۲ ،۱۳ ،۱۶ ،۱۸ کاملاً مخالفم نمره ۶ گرفته است. در پایان سلامت معنوی افراد به سه دسته پایین (۴۱-۲۰) متوسط (۹۹-۴۱ )و بالا (۱۰۰-۱۲۰ ) تقسیم‌بندی می‌شود.

برای پرسشنامه سلامت معنوی ۸۲/۰=R

عبارت‌های با شماره فرد سلامت مذهبی و عبارت‌های با شماره زوج سلامت وجودی را می‌سنجند.

در تلاش برای تدوین ابزاری معتبر و پایا در مورد سلامت معنوی، ابتدا مطالعاتی جهت مشخص کردن منظور مردم از کلمه معنویت انجام شد. جهت مشخص شدن درک مردم از احساس خودشان در مورد سلامت معنوی، از جمعیت عمومی خواسته شد تا سلامت معنوی خود را با اصطلاحات خودشان توصیف کنند .مقالات مربوط به موضوع نیز مطالعه شد. از این دو منبع، روشن شد که مردم در مورد احساس خود درباره سلامت معنوی دو گونه صحبت می‌کنند، برخی افراد، مشخصاً از زبان مذهبی برای صحبت در مورد آن استفاده می‌کنند و دیگران در مورد احساس خود درباره سلامت معنوی به زبان غیرمذهبی صحبت می‌کنند .مشاهده گردید که بعضی اوقات این دو روش صحبت درباره موضوع، همپوشانی دارد، به همین خاطر، عمداً تلاش شد تا ابزاری برای سلامت معنوی تدوین شود که دو خرده مقیاس را شامل شود: یک خرده مقیاس برای اندازه‌گیری سلامت مذهبی و یک خرده مقیاس برای اندازه‌گیری سلامت وجودی. ( فلسفه وجود انسان به هنگام ساخت مقیاس سلامت معنوی به این موضوع نیز توجه شد که ابزار مورد نظر می‌بایست به اندازه کافی عمومی باشد تا قابل استفاده برای مردم با عقاید مذهبی و معنوی متفاوت باشد) امیدواری، ۱۳۸۷).

پرسشنامه ((SWB  مقیاس سلامت معنوی توسط پالوتزیان و الیسون (۱۹۸۳) طراحی شده است. این مقیاس یک پرسشنامه حاوی ۲۰ عبارت است که پاسخهای آن برطبق مقیاس لیکرت ۶ قسمتی (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) می‌باشد.

این مقیاس به دو گروه سلامت مذهبی و سلامت وجودی تقسیم می‌شود که هر کدام ۱۰ عبارت را شامل شده و نمره۶۰-۱۰ را به خود اختصاص می‌دهد. عبارتهای فرد سلامت مذهبی و عبارتهای زوج سلامت وجودی را نشان می‌دهند. نمره کل سلامت معنوی جمع نمره‌های این دو زیر گروه می‌باشد که بین ۱۲۰-۲۰ خواهد بود. در عبارت های با فعل مثبت پاسخ های «کاملاً موافقم» نمره ۶ و «کاملاً مخالفم» نمره ۱ را می گیرند. و بقیه عبارت‌ها که با فعل منفی هستند، پاسخ های «کاملاً موافقم» نمره ۱ و «کاملاً مخالفم» نمره ۶ را می گیرند. مجموع نمرات به دست آمده را می توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:……………

مشخصات فایل پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی) پولوتزین و الیسون:

  • نویسنده:پولوتزین و الیسون
  •  تعداد سوالات: ۲۰
  • قالب فایل: pdf & word
  • نمره گذاری:
۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 7 =