پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمعرفی Anchorپرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی

در سالهای اخیر مفهوم نسبتا تازه حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر واسطه ای در تعداد قابل ملاحظه ای از اختلالات روانی به ویژه اختلالات اضطرابی، روان تنی و شبه جسمانی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حساسیت اضطرابی به عنوان ترس بیش از اندازه از احساسات و علایم اضطراب و باور شخص مبنی بر اسیب زا بودن این علایم و احساس ها تعریف شده است. امروزه شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد حساسیت اضطرابی نقش مهمی در بسیاری از موقعیتهای بالینی به ویژه اختلالات اضطرابی ایفاء می کند(۱۶).

در حمایت از این ادعا، پژوهش ها نشان دادند که حساسیت اضطرابی نقش واسطه گری مهمی بین جنبه های آلکس تیمی[۱] و نشانه های آشفتگی پس ضربه ای[۲](PTD) ایفاء می کند. ضمن آن که حساسیت اضطرابی بیشتر به ابعاد بدنی و آلکسی تیمی بیشتر به ابعاد روان شناختی PTD مربوط می شود(۱۷). هم چنین نشان داده شد که بین ابعاد حساسیت اضطرابی و افکار و روابط اجتماعی کمال گرایانه رابطه مثبت وجود دارد(۱۸).

فهرست تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی[۳](ASI -R): این مقیاس توسط تیلور و کاکس در سال ۱۹۹۸ و برای ارزیابی میزان ترس از علایم و پیامدهای اضطراب طراحی شده است. اگر چه نمرات این مقیاس با شاخصهای اضطراب کلی دارای همبستگی است، اما این مقیاس برای ارزیابی خود اضطراب طراحی نشده است(۱۹). این ابزرای یک مقیاس ۳۶ ماده ای خودگزارشی است که برای اندازه گیری شش موضوع اختصاصی حساسیت اضطرابی شامل ترس از نشانه های قلبی عروقی(۶ ماده)، ترس از نشانه های تنفسی(۷ ماده)، ترس از نشانه های قابل مشاهده برای عموم(۸ ماده)، ترس از نشانه های معده و روده(۴ ماده)، ترس از نشانه های تجزیه ای و عصبی(۶ ماده) و ترس از نشانه های فقدان کنترل شناختی(۵ ماده) طراحی شده است. طراحی این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای با نمراتی از صفر برای بسیار کم تا چهار برای بسیار زیاد صورت گرفته است،

روش نمره گذاری پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی داخل فایل همراه توضیح داده شده است.

Anchorتعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی:

۱- وقتی احساس می کنم هوای کافی برای تنفس وجود ندارد می ترسم خفه شوم.

۲– احساس خفگی موجب ترسم می شود.

 پرسشنامه حساسیت اضطرابی تجدیدنظر شده تیلور و کاکس همراه با یک مقاله و تعداد ۳۶ سوال دارای روش نمره گذاری و تفکیک سوالات پرسشنامه بر حسب مولفه ها می باشد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …