پرسشنامه ترجیح کاری

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین نسخه مخصوص دانشجویان است که توسط آمبلی و همکاران(۱۹۹۴) تدوین گردیده است. دارای دو مقیاس انگیزش درونی و بیرونی است و در مجموع ۳۰ پرسش دارد که ۱۵ گویه آن مربوط به انگیزش درونی و ۱۵ گویه مربوط به انگیزش بیرونی است و هر پرسش دارای چهارگزینه است که نمره ای از ۱ تا ۴ به آن تعلق می گیرد(۱=هرکز، ۲=گاهی اوقات، ۳=اغلب، ۴=همیشه درباره من درست است).

 مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …