پرسشنامه تعادل کار و زندگی

پرسشنامه تعادل کار و زندگی

تعریف مشخص و کاملا روشنی برای تعادل کار – زندگی وجود ندارد (فرن ۲۰۰۳ ، ۱ ؛ گرین هاوس و همکاران، ۲۰۰۳). فوارد و تنسلی (۱۹۹۷) تعارض یا عدم تعادل را به افراد با والدین با مشغله و تقاضاهای کاری و خانوادگی بالا اطلاق دادند. کلارک (۱۹۹۷) تعادل کارد زندگی را رضایت و عملکرد خوب در کار و خانواده، با حداقل تعارض نقش تعریف کرد فرن (۲۰۰۳) تعادل کار و زندگی را سطوح پایین تعارض بین نقشی و سطوح بالای تسهیل بین نقش ها» عنوان کرد. در حالیکه کر چمیر (۲۰۰۰) تعادل را داشتن انرژی، زمان و تعهد کافی برای تجربیات ارضاء کننده در همه ابعاد زندگی می داند.

ویدانف ” (۲۰۰۵) تعادل را به عملکرد مؤثر در هر دو بعد کار و زندگی، زمانی که منابع کافی برای مواجهه با تقاضاهای هر دو وجود دارد، اطلاق می کند. گارویس” و پترسن (۲۰۰۵) نیز تعادل کار – زندگی را داشتن زمان کافی برای همه تجارب: کار، خانواده، دوستان، جامعه و تفریح تعریف کردند. شاید قابل درک ترین تعریف تعادل کار – زندگی به گرین هاوس و همکارانش (۲۰۰۳) مربوط باشد که تعادل کار – زندگی را تعادل در زمان صرف شده، | درگیری و سطح رضایت از نقش های مختلف کاری و غیر کاری، توصیف کردند.

در کنترل بر کار، انعطاف پذیری زمان و خودمختاری کار در نظر گرفته شده است. منظور از انعطاف پذیری زمان، توانایی تغییر دادن زمان شروع و پایان کار می باشد و خودمختاری در کار به صلاحدید و تصمیم فرد در اولویت بندی و روش انجام کارها بر می گردد (بالتسو همکاران، ۱۹۹۹)

منظور از حجم بالای کار، کاری که کارکنان قادر به اتمام و انجام آن در زمان معین نباشند، یا کارکنان خودشان را قادر به اتمام آن کار ندانند. همچنین حجم کاری بالا با ساعات کاری طولانی، مخصوصا در رابطه با مدیران، همراه می باشد (کوپر، ۱۹۹۹). حضور در محل کار برای ساعات طولانی با روزهای تعطیل می تواند منجر به ایجاد موانعی در انجام و رفع انتظارات نقش های دیگر و در نتیجه تعارض بین نقش ها و عدم تعادل بین کار و زندگی گردد.

برای سنجش تعادل کار و زندگی از پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو استفاده می شود. پرسشنامه تعادل کار و زندگی در سال ۲۰۰۹ توسط وانگ و کو ساخته شد. پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو دارای مقیاس ۵ درجه ای لیکرت و حاوی ۲۶ سوال می باشد. پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو دارای ۷ مولفه زمان کافی جهت‌گیری زندگی، نگهداری کار و حرفه، فراغت از کار داشتن، وفاداری به کار، حمایت محل کار از تعادل کار ـ زندگی، انعطاف پذیری در برنامه کاری و کاهش داوطلبانه ساعات کاری برای رفع نیازهای شخصی می باشد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 3 =