پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه:

۱-Anchorارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند.

۲-من افتخار می کنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم.

۳-من می توانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم. به شرط آن که کارش مشابه همین کارم باشد.

تعداد سوالات:۱۵ سوال

 تفسیر: دارد

قالب فایل: دارد

 روایی و پایایی: دارد

پرسشنامه به زبان انگلیسی:دارد(همراه مقاله)

مقاله اصلی پرسشنامه: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …