پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف

پرسشنامه تعهد سازمانی 

پرسشنامه تعهد سازمانی  گوین دیک و بورلی متکالف  داری ۱۵ سوال و هدف این پرسشنامه بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان می باشد.

مولفه های پرسشنامه

داخل فایل قرار دارد.

Anchorفایل این پرسشنامه دارای مشخصات زیر می باشد:

پایایی و روایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

 مقاله اصلی پرسشنامه : دارد

.

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …