پرسشنامه تفکر غیر منطقی الیس

Anchorگروهی از دانشجویان رشته روانشناسی بالینی با راهنمایی و نار جلالی تهرانی و هومن(۱۳۷۰) با در نظر گرفتن تفکرات یازده گانه الیس(۱۹۷۱) ، یک پرسشنامه ۶۶ جمله ای تهیه کردند. شیوه اجرا و نمره گذاری این پرسشنامه ۶۶ جمله تشکیل شده است که بر اساس نظریه الیس ۳۳ جمله آن بصورت منطقی و ۳۳ جمله دیگر بصورت غیرمنطقی طبقه بندی می شود. آزمودنی در مقابل هر جمله با دو گزینه “بله” و “خیر” روبرو است. اگر به جمله ای منطقی جواب بلی یا به جمله غیر منطقی جواب خیر بدهد برای وی نمره صفر منظور می شود. در صورتی که به جمله منطقی جواب خیر و بر عکس به جمله غیر منطقی بله جواب دهد، نمره ۱ منظور می شود.

به عبارت دیگر نمره ۱ به پاسخی که حاکی از داشتن تفکر غیرمنطقی است، تعلق می گیرد. از مقیاس یازده گانه (تفکرات غیرمنطقی)، ۶ سوال در نظر گرفته شده، نمره ای که به هر تفکر غیرمنطقی تعلق می گیرد، در دامنه ۰ تا ۶ قرار دارد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶۶

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع : دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …