پرسشنامه تنش، اضطراب و افسردگی

Anchorپرسشنامه DASS 21 (تعیین همزمان تنش، اضطراب و افسردگی)، شامل ۲۱ سوال است که ۷ سوال Anchorتنش، ۷ سؤال اضطراب و ۷ سوال افسردگی را می سنجد و با مقیاس چهارنقطه ای از صفر تا سه درجه بندی گردیده است. بدین صورت که فقدان علامت نمره صفر، علامت خفیف، نمره ۱، علامت متوسط، نمره ۲، و علامت شدید نمره ۳ دریافت می کند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۲۱

تعداد مؤلفه ها: ۳ (تنش، اضطراب و افسردگی)

روایی و پایایی:  دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تفسیر: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …