پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

نظم جویی هیجان به راهبردهایی اطلاق می شود که به منظور کاهش، افزایش یا نگهداشت تجارب هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد(۱۷). راهبردهای نظم جویی هیجان در تحول هیجانی، شناختی و اجتماعی ریشه دارد. پدیدآیی بدکارکردی در این راهبردها می تواند نقش مسلطی در ایجاد ونگهداشت اختلالهای هیجانی ایفا کند. در حقیقت مفهوم نظم جویی هیجان، خیلی گسترده و فراگیر بوده و در برگیرنده طیف وسیعی از فرآیندهای هشیار و ناهشیار فیزیولوژیک، رفتاری و روانشناختی می باشد(۱۷). علاوه بر این راهبردهای نظم جویی هیجان کانون اساس درک همبسته های رفتاری و هیجانی استرس و وقایع عاطفی منفی است(۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲). بنابراین می توان گفت که در برخی از جنبه ها، نظم جویی هیجان مشابه مقابله[۱] است(۱).

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان[۲](CERQ) توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(۲۰۰۱) در کشور هلند تدوین شده و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است. پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان(CERQ) یک پرسشنامه چندبعدی است که جهت شناسایی رابردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف سایر پرسشنامه های مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی شوند، این پرسشنامه افکار فرد را پس از مواجهه با یک تجربه منفی یا آسیب زا ارزیابی می کند. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و دارای ۳۶ ماده می باشد. اجرای این پرسشنامه خیلی اسان می باشد و برای افراد ۱۲ سال به بالا(هم افراد بهنجار و هم جمعیتهای بالینی) قابل استفاده می باشد. پرسشناه های نظم جویی شناختی هیجان(CERQ) دارای پایه تجربی و نظری محکمی بوده و از ۹ خرده مقیاس تشکیل شده است. خرده مقیاسهای مذکور ۹ راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی و ملامت دیگزان را ارزیابی می کند. دامنه نمرات مقیاس از ۱(تقریبا هرگز) تا ۵(تقریبا همیشه) می باشد. هر خرده مقیاس شامل ۴ ماده است. نمره کل هر یک از…..

 

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در سایت آزمودنی

 

مشخصات فایل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان:

نوع فایل: word

تعداد سوالات: ۳۶

قابلیت ویرایش: دارد

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

مقاله اصلی و پرسشنامه به زبان انگلیسی: دارد

تعداد مقالات همراه: ۴۳ عدد (۱۰فارسی و ۳۳ انگلیسی)

ضمنا برای مشاهده پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نسخه ۱۸ سوالی( فرم کوتاه ) اینجا کلیک کنید


[۱] – Coping

[۲] – Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …